Antifrizo koncentratas „Expert“

Skirtas benzininių ir dyzelinių variklių aušinimo sistemos papildymui esant joje mažos koncentracijos aušinimo skysčiui. Sudėtyje esantys inhibitoriai apsaugo nuo korozijos. Antifrizo užšalimo temperatūra priklauso nuo skiedimo vandeniu santykio.

Naudojimo būdas

Rekomenduojama skiesti distiliuota vandeniu 1 : 1. Skiedžiant šiuo santykiu gaunamas -35°C temperatūros antifrizas.

Klasifikavimas

4 kategorija ūmus toksiškumas. H302 Kenksminga prarijus

2 kategorija specifinis toksiškumas. H373 Gali pakenkti inkstams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Signalinis žodis        ATSARGIAI

antifryzas expert -35

Talpa

1 l; 3 l; 5 l; 20 l; 200 l; 1000 l

Saugos duomenų lapai